Studii Canadiene

Iniţiat din 1997 în colaborare cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării modulul de STUDII CANADIENE se desfăşoară acum în cadrul masteratului STRATEGII COMUNICAŢIONALE INTERCULTURALE - LITERARE ŞI LINGVISTICE. El oferă un studiu inter- şi multidisciplinar al culturii si societăţii canadiene dintr-o perspectivă comparativă europeană, cursurile teoretice punând accent pe multiculturalism, discursul intercultural în literatură şi interferenţe culturale la nivelul limbii. Pe lângă cursuri de comunicare mediatică si studiul literaturii de expresie engleză şi franceză programul oferă şi cursuri de îmbunătăţire a practicii limbilor engleză şi franceză la nivel oral şi scris, inclusiv limbaje specializate şi corespondenţă de afaceri, răspunzând astfel atât exigenţelor şi oportunităţilor de pe piaţa muncii, cât şi nevoilor de comunicare inter- şi transculturală.

Echipa pedagogica:
  • prof. dr. Monica Bottez
  • conf. dr. Bogdan Ştefănescu
  • prof. dr. Mădălina Nicolaescu
  • prof. dr. Irina Bădescu
  • prof. dr. Daniela Frumuşani
  • lect. dr. Silvia Branea
  • lect. dr. Ruxandra Visan
  • asist. dr. Ruxandra Rădulescu
  • lect. dr. Lidia Cotea.

Admitere:

1. Proba de dosar: media la licenţă, alte dovezi de cunoaştere a limbii străine; candidaţii nu se prezintă, examinarea dosarelor se face de către comisie.

2. Proba orală: prezentarea pe bază de hand-out a proiectului disertației de masterat - tema aleasă, principalele argumente, principalele puncte ale conținutului care să reflecte tematica de examen.


ddsd