Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice (SCILL) - acreditat de ARACIS (19.06.2010)  -  este un program de masterat oferit de Facultatea de Limbi și Literaturi străine a Universității din București începând din anul 2008.

Acest masterat se adresează absolvenţilor din domeniul umanist: limbi străine, litere, filozofie, istorie, sociologie, relaţii cu publicul, biblioteconomie, jurnalism etc., care doresc să se specializeze în domeniul comunicării profesionale, al managementului complex de programe culturale și de marketing cultural.

Concepția programului de studii răspunde unor obiective concrete pornind de la exigențele pieței muncii, într-o epocă caracterizată prin intereferenţialitate și interdisciplinaritate socială, culturală şi economică.

Masteratul îşi propune să familiarizeze studenţii cu fenomenele multi-, trans- şi interculturalităţii, pe care le va aprofunda din perspectivă filologică - în domeniul literaturii şi al lingvisticii.

Ideea de bază este construirea identităţii proprii, specifică fiecărui spaţiu cultural şi lingvistic.

Un accent deosebit se va pune pe capacitatea de a identifica şi analiza critic conexiunile multi-, trans- şi interculturale, de a se adapta şi identifica strategiile de optimizare a comunicării culturale situaţionale. Se urmăreşte astfel formarea unei competenţe interculturale complexe cu varii posibilităţi pentru viitorul profesional al cursanţilor.

Fiecare departament se va strădui să internaţionalizeze propriile cursuri prin relaţii bilaterale cu universităţi europene, în vederea realizării de mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor didactice în perspectiva obţinerii unei diplome duble de masterat.

Domenii prioritare:
 • identitate culturală şi discurs
 • interculturalitate în acţiune
 • fenomenul migraţional
 • transculturalitatea înţelegerii alterităţii
 • pragmatică interacţională
 • stereotipiile în contactul intercultural 
 • identificarea diferenţelor culturale
 • potenţialitatea unor conflicte
Conceptele teoretice şi abordările posibile vor fi însuşite în cursuri comune ţinute în limba română pentru studenţii tuturor specialităţilor afiliate.

Calificare profesională:

Prin competenţele de acţiune interculturală în spaţii variate acumulate pe parcursul studiului absolvenţii pot lucra în următoarele domenii:
 • departamentele de resurse umane, marketing, relaţii publice
 • mass-media, jurnalism și publicitate
 • instituţii şi organisme europene şi internaţionale
 • mediere şi consultanţă interculturală, inclusiv adaptarea textelor de publicitate în funcţie de particularităţile culturale
 • mediere culturală internaţională
 • iniţierea şi întreţinerea cooperărilor internaţionale la nivelul firmelor şi instituţiilor
 • departamentele  de comunicare din instituţii cu caracter cultural, literar sau redacţii culturale, edituri, ONG-uri etc. 
 • societăţi de consultanţă în comunicare, de recrutare a resurselor umane, de relaţii publice 
 • cariere academice
 • instituţii educaţionale (învăţământ, mass media, management cultural)
 • arhive, muzee, biblioteci, centre de cercetare, edituri
 • didactică interculturală

Materializarea lor în limbă şi literatură va fi studiată în funcţie de spaţiul cultural de specialitate a masteranzilor
 • German
 • Canadian
 • Francez
 • Italian
 • Spaniol
 • Portughez
 • Maghiar

La masteratul SCILL, disciplinele teoretice de trunchi comun (6 ore/ săptămână) se vor ţine în limba română, iar toate orele de specialitate (16 ore/ săptămână) se vor ţine în limba respectiva, fie în zilele de la sfărşitul săptămânii, fie în cadrul unor cursuri compacte programate din timp.

Totodată, se poate conveni, la nevoie, și o colaborare la distanță prin intermediul mijloacelor de comunicare moderne. 


asa