Germanistică

Modulul de GERMANISTICĂ  îşi propune să abordeze din perspectiva interculturalităţii fenomenul de mare răsunet al existenţei unei literaturi de expresie germană pe teritoriul României şi pe teritoriul altor regiuni sudest-europene, marcate prin plurilingvism şi frecvente secvenţe interculturale şi interreferenţiale.

Un obiectiv esențial este perfecționarea comunicării în limba germană și formarea competențelor culturale care stau la baza comunicării, în încercarea de a dezvolta capacitățile pe care programul de licență le inițiază.

Echipa pedagogică:
 • prof. dr. George Guţu
 • prof. dr. Ioan Lăzărescu
 • prof. dr. Ioana Crăciun-Fischer
 • prof. dr. Mariana Lăzărescu
 • conf. dr. Ruxandra Cosma
 • conf. dr. Marianne Koch
 • conf. dr. Horaţiu Decuble
 • conf. dr. Ioana Hermine Fierbinţeanu
 • lect. dr. Daniela Ionescu
 • lect. dr. Raluca Rădulescu
 • lect. DAAD Thomas Schares

Admitere:

1. Proba de dosar: media la licenţă, alte dovezi de cunoaştere a limbii străine; candidaţii nu se prezintă, examinarea dosarelor se face de către comisie.

2. Proba orală: prezentarea pe bază de hand-out a proiectului disertației de masterat - tema aleasă, principalele argumente, principalele puncte ale conținutului care să reflecte tematica de examen.

Tematica de examen:
Kulturdefinition und –modelle; kulturelle Vielfalt; Definition von Inter-, Multi- und Transkulturalität bzw. des interkulturellen Dialogs; Interkulturalität auf linguistischer und literarischer Ebene.