Admitere

Sesiunea IULIE 2014
Înscrieri10-18 Iulie 
Examene 21-25 Iulie
Data limită de afișare a rezultatelor28 Iulie 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2014
Înscrieri5-12 Septembrie 
Examene 15-19 Septembrie
Data limită de afișare a rezultatelor 23 Septembrie


Locuri:
 • buget: 33
 • taxă: 17
Germanistică - 23 iulie 2013, ora 14.00, Catedra de Germană
Hispanisticã - 23 iulie, ora 14.00 - interviu (prezentarea proiectului de studii) – Catedra de spaniolã
Romanisticã - 23 iulie, ora 14.00, Sala Portugal
Studii Canadiene - 23 iulie, ora 17:00, BCSC, Pitar Moș
Maghiară - 23 iulie, ora 9, Sala de Hungarologie


Modalitate de admitere:
  Germanistică:

 1. Proba de dosar

 2. Proba orală: prezentarea pe bază de hand-out a proiectului disertației de masterat - tema aleasă,  principalele argumente, principalele puncte ale conținutului care să reflecte tematica de examen.
Tematica de examen:
Kulturdefinition und –modelle; kulturelle Vielfalt; Definition von Inter-, Multi- und Transkulturalität bzw. des interkulturellen Dialogs; Interkulturalität auf linguistischer und literarischer Ebene
Hispanistică:

1. o probă scrisă în limba română, bazată pe lectura a două dintre cărţile enumerate în bibliografia de mai jos (candidatul va primi subiecte în funcţie de opţiunea exprimată pe loc, la începerea probei scrise)

2. prezentarea în limba spaniolă a unui proiect de cercetare (care continuă tema abordată în lucrarea de licenţă sau care propune o temă nouă de cercetare, astfel incat comisia sa evalueze ariile de interes academic ale candidatului si nivelul sau de motivatie)
Bibliografie:
 1. Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii, Bucureşti, Univers, 1995 
 2. Eco, Umberto, Şase plimbări prin pădurea narativă, Constanţa, Pontica, 1997
 3. Garin, Eugenio (coord.), Omul Renaşterii, Iaşi, Polirom, 2000
 4. Joly, Martine, Introducere în analiza imaginii, Bucureşti, All, 1998
 5. Le Goff, Jacques (coord.), Omul medieval, Iaşi, Polirom, 1999.
 6. Villari, Rosario (coord.), Omul baroc, Iaşi, Polirom, 2000

Studii Canadiene:

1. Proba de dosar

2. Proba orală: prezentarea pe bază de hand-out a proiectului disertației de masterat - tema aleasă, principalele argumente, principalele puncte ale conținutului care să reflecte tematica de examen.
Componenţa dosarului de înscriere: 
 • cerere/fişă tip de înscriere
 • diploma de bacalaureat
 • diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia)
 • ambele în original sau adeverinţa de licenţă 
 • certificatul de naştere, în copie legalizată
 • 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate
 • chitanţă pt. taxa de înscriere (plătibilă lacasieria Universităţii de la Rectorat / Fac. de drept)
 • copie simplă dupa CI sau BI
 • adeverință medicală în original, dosar plic.