Hispanistică

Modulul de Studii de HISPANISTICĂ propune construirea unui ansamblu de competențe specifice, pornind de la cele care privesc aprofundarea cunoștințelor de limbă, până la cele care permit surprinderea diversității fenomenului literar și artistic actual în lumea hispanică, a dinamicilor economice și culturale care definesc spaţiul socio-cultural spaniol; în perspectivă istorică, programul prezintă evoluția instituţiilor, dar şi a mentalităților specifice, precum și principalele strategii comunicative în sfera mediatică, a industriei cărții și a proiectelor culturale.

Un obiectiv esențial este perfecționarea comunicării în limba spaniolă și formarea competențelor culturale care stau la baza comunicării, în încercarea de a dezvolta capacitățile pe care programul de licență le inițiază.

Echipa pedagogica:
 • prof. dr. Coman Lupu
 • prof. dr. Oana Sălişteanu
 • prof. dr. Smaranda Elian
 • conf. dr. Mianda Cioba
 • conf. dr. Anca Crivăţ
 • lect. dr. Oana Balaş
 • conf. dr. Roxana Utale
 • conf. dr. Mircea Doru Brânză
 • lect. dr. Hanibal Stănciulescu
 • Adriana Ciama
 • Cristina Halichias

Admitere:
1. o probă scrisă în limba română, bazată pe lectura a două dintre cărţile enumerate în bibliografia de mai jos (candidatul va primi subiecte în funcţie de opţiunea exprimată pe loc, la începerea probei scrise).
2. prezentarea în limba spaniolă a unui proiect de cercetare (care continuă tema abordată în lucrarea de licenţă sau care propune o temă nouă de cercetare, astfel incat comisia sa evalueze ariile de interes academic ale candidatului si nivelul sau de motivatie).
Bibliografie:

 1. Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii, Bucureşti, Univers, 1995 
 2. Eco, Umberto, Şase plimbări prin pădurea narativă, Constanţa, Pontica, 1997
 3. Garin, Eugenio (coord.), Omul Renaşterii, Iaşi, Polirom, 2000
 4. Joly, Martine, Introducere în analiza imaginii, Bucureşti, All, 1998
 5. Le Goff, Jacques (coord.), Omul medieval, Iaşi, Polirom, 1999.
 6. Villari, Rosario (coord.), Omul baroc, Iaşi, Polirom, 2000
Lucrările se găsesc la Biblioteca Centrală Universitară sau la Biblioteca Facultăţilor de Litere sau de Limbi şi Literaturi Străine.

Mai multe detalii pe: http://italoiberice.limbi-straine.unibuc.ro/wp-content/uploads/2011/12/2013-SCILL-hispanistica1.pdf
asasa